شناسایی راز گل سرخ (گزارش نشست بررسی و نقد کتاب سخن گفتن از خدا)
61 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کتاب ماه فلسفه ) دی 1386 - شماره 4 )(14 صفحه - از 5 تا 18)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی