آیا می توانیم درباره خدا سخن بگوییم (2)
69 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » بهار و تابستان 1380 - شماره 7 و 8
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده برومر در ادامه مقاله به بررسی «تمثیل هویات» پرداخته و دلیل روی‏آوردن آکویناس به این نوع تمثیل را بیان می‏کند. آکویناس در این نوع از تمثیل سعی می‏کند تا با تمسّک به «اصل سنخیّت علت و معلول» مشکل معناشناختی اوصاف الهی را حل کند. کارل‏بارت می‏کوشد تا با طرح «تمثیل نسبت‏ها» به جای تمثیل هویات مشکل را حل کند. به نظر بارت ما فقط در صورتی که خداوند خود را از طریق وحی آشکار کند می‏توانیم به او شناخت پیدا کنیم. برومر در این مقاله راه‏حل‏های دیگری مانند استفاده از زبان مجاز، کنایه و استعاره (= زبان حکایت) را هم بررسی می‏کند. کلید واژه‏ها: تمثیل هویات، تمثیل نسبت‏ها، وحی، زبان مجاز و زبان کنایه