ماهیت تکنولوژی از دیدگاه هایدگر
60 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1379 - شماره 23 »(26 صفحه - از 197 تا 222)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده مارتین هایدگر از جمله معدود فیلسوفانی است که درباب تکنولوژی تاّمل فلسفی نموده و از ظواهر امر فراتر رفته و سعی در کشف «روح حاکم بر تکنولوژی جدید» و بنیادهای وجودی آن می‏نماید. او در درس ـ گفتار خود تحت عنوان «پرسش از تکنولوژی» به این مهم پرداخته و سعی می‏کند تا با نقد دیدگاه رایج از تکنولوژی، تکنولوژی به عنوان یک ابزار انسانی، به سوی ماهیّت تکنولوژی گام بر دارد. او با گفتن این سخن که «ماهیّت تکنولوژی هم، به هیچ وجه، امری تکنولوژیک نیست» سعی می‏کند تا ماهیّت تکنولوژی را از مصادیق و ظواهر آن تفکیک نماید او در این درس ـ گفتار خود ـ به تبیین رابطه تکنولوژی با حقیقت پرداخته و آن را «نحوه‏ای از انکشاف حقیقت» می‏شمارد، انکشافی تعرّض‏آمیز که به موجب آن نگاه انسان به عالم و آدم عوض شده و همه چیز برای او در قالب یک «منبع ذخیره» آشکار می‏شود، منبع ذخیره‏ای که آماده تصرّف و ذخیره شدن است. به گفته هایدگر: «اکنون هوا مورد تعرّض قرار می‏گیرد تا نیترژن خود را عرضه کند، زمین مورد تعرّض قرار می‏گیرد تا مواد معدنی خود را عرضه کند، موادّ معدنی هم به عنوان منبع اورانیم مورد تعرّض قرار می‏گیرند و اورانیم هم به عنوان منبع انرژی.....» در نزد هایدگر پیدایش تکنولوژی، نحوه‏ای از انکشاف حقیقت بر انسان مدرن است که به موجب آن، نگاه انسان مدرن به عالم و آدم عوض می‏شود.