شکاکیت در معرفت شناسی معاصر
66 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1378 - شماره 19 »(38 صفحه - از 89 تا 126)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده در این مقاله سعی شده است تا معنای «شکاکیت»(2) در معرفت‏شناسی معاصر تبیین شده و اجزاء و مقوّمات مفهوم معرفت نیز آشکار شود. شکاکیّت منکر امکان معرفت در همه یا برخی از قلمروهای ممکن است در این مقاله پس از معرفی انواع و اقسام شکاکیت، به عمده‏ترین ادّله شکاکان برای اثبات عدم امکان معرفت اشاره و این ادّله مورد نقد و بررسی قرار گرفته‏اند، استدلال معروف شکاکان مدرن، ذهن در خمره،(3) به روشنی بیان شده و در کنار استدلال از راه خطا و استدلال از طریق تجربه مورد نقّادی قرار گرفته است. مقاله در پایان به این نتیجه می‏رسد که: «شکّاکی که سعی می‏کند از راه استدلال شکاکیّت را اثبات نماید، مانند لالی است که فریاد می‏زند من لالم.»